Skal du på Arendalsuka?

5. juli 2017

Foto: Margareth Haugen, UiB

Universitetet i Bergen har tre ulike arrangementer på Mør Biffhus i Arendal sentrum onsdag 16. august.
 

Frokostmøte:
  Hvordan skal helseklyngen løse fremtidens utfordringer i helsesektoren?

Tid: 08:30-09:30

Sted: Mør Biffhus, Arendal sentrum

I Bergen er en ny helseklynge under utvikling. Her vil forskning, utdanning og primærhelsetjeneste jobbe tett sammen for å ta i bruk ny teknologi og nye perspektiver for å skape morgendagens helseforvaltning og – tjenester.

Digitalisering, tjenesteinnovasjon, økt samarbeid mellom forskning, utdanning, myndigheter og aktører i Helse-Norge har potensiale til å bygge bedre helse for langt flere. I regjeringens HelseOmsorg21-strategi, Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og i en rekke andre plandokumenter blir helse trukket fram som et sentralt, prioritert og nødvendig satsingsområde både i Norge og internasjonalt.

Du møter:

Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen

Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet, Universitetet i Bergen

Nina Mevold, kommunaldirektør Bergen kommune

Guri Rørtveit, instituttleder, Institutt for global helse og samfunnsmedisin


Debatt:
Falske nyheter og framtidens politiske kommunikasjon

 

Tid: 14-15.30

Sted: Mør Biffhus, Arendal sentrum

Universitetet i Bergen inviterer til debatt om universitetenes, medienes og politikkens utfordringer og roller i møtet med "fake news".

Finnes det en sannhet? Brexit, Trump, nypopulisme er alle tre blitt sett på som søstrene til begrepet «fake news». Uenigheter om sannheter og hvordan forholde seg til fakta har blitt noen de viktigste temaene i dagen politiske kommunikasjon. Hvorfor har vi kommet dit? Finnes det noe som er sant? Hva er universitetenes, medienes og politikken utfordringer og roller i møte med «fake news»? Hvordan møter mediene kritikken? Vi tar debatten i Arendal!


Du møter:

Stein Kåre Kristiansen, moderator

Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør Bergens Tidende

Gard Steiro, sjefredaktør VG

Trygve Svensson, stipendiat Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Martin Eide, professor, Institutt for Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Bård Vegar Solhjell, stortingspolitiker SV

Debatt: Retorikkpolitiet gir deg uredelighetsbingo!


Tid: 19-21

Sted: Mør Biffhus, Arendal sentrum

Universitetet i Bergen inviterer til uredelighetsbingo med landets fremste retorikkekspert Jens E. Kjeldsen.

Hva skiller gode journalistiske spørsmål fra dårlige, og uredelige politiske svar fra redelige? Universitetet i Bergen oppretter retorikkpoliti til å følge valgkampen. Herfra kommer landets fremste retorikkekspert, Jens E. Kjeldsen, og avslører uredelige debattgrep i den politiske debatten.

Vi spiller uredelighetsbingo og gir retorikkpris til den blant publikum som er best på å gjenkjenne retoriske grep. Vi diskuterer deretter hva som er god og dårlig politisk journalistikk og retorikk. Etter dette blir valgdebatter og politiske utspørringer ikke helt det samme. Ta bingo-platen med hjem og prøv selv!


Du møter:

Stein Kåre Kristiansen, moderator

Jens E. Kjeldsen, professor Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder (Frp)

 
Tilbake